NVF-banner

Produktinfo

CD-logo

Magiquint

kan kjøpes i musikkforretninger og bokhandlere, eller bestilles fra Magiquint eller Musikk i skolen.

Pris: 349 kr.

 

blank
Revet kant

Magiquint – et hjelpemiddel til bedre forståelse av toner og tonearter

Margrethe Smit Ellis er en dreven amatørpianist som forsto lite av logikken i den tonale musikken. I sitt strev med å trenge inn i det musikalske universet, utviklet hun et redskap som mange etterhvert har hatt glede og nytte av i sitt eget arbeid med å forstå intervaller og tonearters innbyrdes oppbygning. Musikkteori, geometri og matematikk er bearbeidet til et lett forståelig visuelt kart over tonearter og trinn.

Magiquint skiveI instruksjonsmaterialet vi har omtalt på Viseforums nettsider, det være seg DVDer eller bøker, finnes det som regel en liten bolk om musikkteori. I Ingrid Bjørnovs pianobok er det en fyldig behandling av musikkteori, i de andre er det kun en liten innføring.

Magiquint er musikkteori, den befatter seg med læren om intervaller og tonearter, hvilke klanger som passer sammen, ikke notelære. Her kan dette redskapet tilby noe som de mer teoretiske utlegningene ikke kan. Det "magiske hjulet" er et ypperlig hjelpemiddel til å visualisere og gi en oversikt over dynamikken og akkordsammensetninger i de forskjellige toneartene. Det er et supplement og redskap som underbygger vanlig innføring i musikkteori, med fokus på slektskapet mellom toner og tonearter. Ved å visualiserer og konkretisere logikken og geometrien i musikken, kan dette redskapet gjøre det lettere å gjenkjenne mønstre og huske figurer i musikken.

Seks dreibare skiver

Magiquint består av seks skiver oppå hverandre. Den største er delt inn i 12 hvor alle tonene er skrevet inn med fortegn, de åtte tonene i en skala pluss store og små (for eksempel 3. trinn med stor og liten ters dur/moll). På den tredje og minste skiven er det skrevet inn tilsvarende skala som kan dreies slik at man får frem moll-paralleller eller et annet intervall om man ønsker å transponere.

Magiquint nærbilde

Vender du Magiquint møter du den kjente kvintsirkelen. Her består den største skiven av feltene 1-7 fordelt på litt over halve skiven. Tonika, subdominant, dominant og andre navn på trinn. Setter du C under 1. trinn ( tonika), får du alle de tilhørende trinn rett plassert med riktig moll- og dur-endelse. Flytter du til D, vises tilsvarende for D. Effektfull fargebruk gjør at trinnene lett skilles fra hverandre.

Skivene kan naturligvis snurres på og her kommer noe av anvendeligheten til syne. Skal man konstruere akkorder utfra hvilke toner som er med i klangen ( f.eks dur med 1., 3. og 5. trinn), kan man enkelt telle seg frem til det ved hjelp av denne skiven. Skal du lage C-dur, setter du C ved tonika, 1. trinn. Skal du konstruere F7, snurrer du hjulet slik at F står ved Tonika og du teller til 1.,3.,5. og lavt 7.trinn. Ved transponering, kan du også benytte deg av den minste skiven. Laq oss si du skal transponere fra C til E. Ta utgangspunkt i C på den første skiven og snurr den slik at E står "under" C. Da er det enkelt og greit å se hvilke toner som er plassert under hverandre. Dette illustrerer noe av den praktiske anvendbarheten ved Magiquint.

Konkret og visuelt

I det lengre løp vil både den som underviser i et instrument, og den som vil sette seg inn i musikkteori kunne ha utbytte av Magiquint da denne visualiserer trinnene og toneartene på en lettfattelig måte. For den mer avanserte bruker vil dette være et anvendelig undervisningsmateriale for å skape bedre forståelse av interevaller og kvintsirkel, mollparalleller og trinnene i ulike typer skalaer. Særlig ved å arbeide seg igjennom dem ved hjelp av dette redskapet. Det medfølger oppgaver tilpaset ulike nivåer i læringsprosessen. Til det høyeste nivået følger blant annet med noen spennende oppgaver knyttet til kirketoneartenes oppbygning, og en kort brukerveiledning. Her får du demonstrert Magiquints anvendbarhet.

Nå er det nok slik at noen lærer best på den ene måten, og andre på en annen måte. Mange teoretisk sterke vil nok ha vel så stort utbytte av "normal" musikkteori. Andre som trives bedre med mer visuelt og konkret læringsmateriell, vil nok kunne ha stort utbytte av Magiquint, etter min vurdering. Her blir Magiquint et tilskudd til floraen blant flere gode læringsmidler.

Da jeg fikk denne, satt jeg en stund og tittet og tenkte "ja, ja, sikkert en grei huskelapp for henne som har laget den". Deretter lot jeg den ligge en stund før jeg tok den frem etter et par uker og gikk mer systematisk til verks. Da fikk jeg øynene opp for hvilket potensiale denne hadde. For min del skal jeg bruke den til å sette meg grundigere inn i kirketoneartenen oppbygning.


Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no