NVF-banner

Produktinfo

Bok-logo

Jens Graasvoll:
Musikklære - om notesystemets hemmelighet.

Heftet, 114 sider. Pris, 298,-.
Fagbokforlaget.

 

blank
Revet kant

Musikklære: Om notesystemets hemmelighet

Nylig ga Fagbokforlaget ut en kortfattet lærebok i musikk, skrevet av musikklærer, musiker, danser og forfatter Jens Graasvoll. Flere vil ogå gjenkjenne navnet Graasvoll som redaktør av flere folkevisebøker. Han har arbeidet med musikk i over 30 år, han er førstelektor i musikkpedagogikk ved Universitetet i Agder. Boken Musikklære baserer seg på erfaringer han har gjort seg med å formidle musikk, musikkteori og prosa om musikk over denne perioden.

MusikklæreMusikkære vil være til hjelp for folk som spiller litt og gjerne ønsker å sette seg mer systematisk inn i musikk, øke sin forståelse av musikken. Graasvoll formidler med klarhet og enkelhet mye jeg har gått og tenkt på uten å få helt grep omkring fordi jeg er selvlært og utrolig doven. Jeg gidder ikke sette meg grundig inn i stoff med mindre jeg er helt nødt. Ved å lese igjennom Graasvolls bok, har endel småting blitt satt på begrep og det har vært utrolig tilfredsstillende.

Graasvoll har lagt vekt på at fremstillingen skal være selvinstruerende. Hovedmotivasjonen bak å skrive boka er at den klingende musikken er viktig, og et ønske om å få flest mulig til å oppleve gleden ved å spille, det være for seg selv, for et lite eller stort publikum, lede en musikkstund i en barnehage, eller lære å akkompagnere på et instrument.

Med utgangpunkt i 12-toneskalaen

Graasvoll tar utgangspunkt i 12-tonesystemet i vår tempererte skala. Der finner vi alt vi trenger for å kunne bygge opp samklang, akkorder, skalabygging og annet. I klassisk musikklære er det tatt for gitt at man forstår ulike taktmessige fremvisninger og hele og halve trinn. For "ferskinger" er det Graasvolls erfaring at man lettere kommer inn i musikken ved å operere med en "måleenhet". Derfor utgangspunkt i 12-toneskalaen.
Boka er lagt opp som følger: Kapittelvis møter vi i kapittel 1 rytmer, takter. I kapittel 2 behandles noter, skalaer og akkorder. Her demonstrerer Graasvoll hvordan man ut fra "formler" for dur-, moll- og mer utbygde akkorder, kan konstruere dem via 12-toneskalaen. Har du oversikt over et gripebrett på et instrument, eller pianotangentene, vil du dermed ikke være avhengig av grepkart eller diagrammer. Du er i stand til å lage dem selv. I siste kapittel tar Graasvoll for seg harmonilære med blant annet kvintsirkelen, parallelltonearter og mer om akkordoppbygning. I slutten av kapittel tre finner du tabeller for trinn i diverse skalaer og formler for oppbygning av akkorder utfra klassisk musikklære og ut fra 12-toneskalaen. Jeg finner dette svært oversiktlig og anvendelig. Boken avsluttes med en musikkordliste hvor ord og uttrykk man gjerne støter på i musikk er forklart.

Fremstillingen er enkel og godt forklart, Graasvoll har lagt inn mye luft i fremstillingen, så den ikke virker tung. Han har og forsynt kapitlene med mange gode eksempler på hva han mener. Dette hjelper meg godt med å forstå de ulike begrepene.  For å hjelpe leseren og kanskje den som skal videreformidle stoffet, har han og forslag til en rekke øvelser vi kan gjøre for å arbeide inn stoffet, få en følelese stoffet.  Slik skulle boken være fin for musikklærere som vil ha idéer og innspill til den mer faglige delen av undervisningen i forståelse av for eksempel takter og rytmer.

Forskjellige skalaer som jonisk, dorisk, frygisk osv. fremstår for meg med langt større klarhet nå enn tidligere. Jeg mener Graasvolls pedagogiske fremstilling har mye av æren for dette. Jeg har lest om disse tidligere og skal ta selvkritikk på at jeg kanskje har lest vel kjapt igjennom stoffet. Denne gangen falt brikkene på plass.

Velprøvd metode

En annen styrke ved boken til Graasvoll er at han har prøvd ut metoden og måten å fremlegge stoffet på erfaringens grunn så og si. Han har kjent hvor skoen trykker og strevd med å forståeliggjøre stoffet for utallige studenter. Mange kull med studenter har hatt anledning til å gi tilbakemelding på undervisningen. På den måten har han kunne luke bort det som ikke var så vellykket og rendyrke det som fungerte. Vi vil tro at 30 år skulle være en god lagringstid for metodene og at de nå er modne for et videre publikum.

Denne boken kan med fordel benyttes sammen med instruksjonsmaterialet vi også har omtalt på våre sider. De fleste av disse stiller ganske svakt på området musikkforståelse og -teori, med mindre du bruker Bjørnovs pianobok. Jeg skulle tro utbyttet vil bli større med en innføring i musikklære sammen med instruksjonen.

Musikeren har alltid rett

Det er befriende å lese hva Graasvoll skriver om regler i musikken: selv om det finnes regler for hvordan ting skal noteres og skrives i musikken, er det alltid musikeren som har rett i fremføringen. Notene gir et bilde av hvordan musikken er tenkt. Men den som spiller har full frihet i tolkningen. Slik må det være, understreker Graasvoll.

Jeg vil tro at denne gir de fleste det de trenger av innføring i musikk. Har du stoffet i denne boken "inne", og praktiserer øvelsene, vil du kunne arbeide med musikk på en langt mer effektiv måte som amatørvisesanger. Jeg tenker da på transponsering, forståelse av taktarter, ferdigheter til å orientere deg i de litt mer avanserte akkordene og kunne bruke forskjellige skalatyper. En idé man kanskje kunne forfølge, var om noen gikk sammen og kjøpte boka til Graasvoll, og en annen anskaffet seg for eksempel MagiQuint for å få et enda bedre overblikk og dypere forståelse av logikk og sammenheng i musikk og noter, og en tredje forsøkte å få tak i innspillinger med de ulike taktartene og stiler innenfor tredelt takt, firedelt takt osv. Det er naturlig nok stor forskjell på vanlig vals og mazurka og telespringar. Likeledes bossa, samba og gangar. Derfor må man lytte til de forskjellige for å få et grep om forskjellen. Deretter kunne dere arbeide dere igjennom boken. Dette kunne bli en flott liten studiegruppe. Graasvolls bok er klar og enkel i sin fremstilling. MagiQuint gir et visualisert bilde av trinn og intervaller, men takter og rytmer vil man nok trenge å lytte litt til for å få det under huden. Skulle du streve med ord og uttrykk, kan Musikkordboken være til god hjelp. Er det vrient å stemme gitaren og du ikke har noe hjelpemiddel, kan du kanskje bruke denne nettbaserte gitarstemmeren.


Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no